VZ.lt
Lietuvos įmonių katalogas: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus.

Įmonė Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Marijampolės Skyrius

Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Marijampolės Skyrius

Sodra Marijampolėje

Įmonės kodas 188677622
Vadovas Danutė Stankuvienė
Adresas Jono Dailidės g. 5, LT-68176 Marijampolė
Telefonas Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Marijampoles Skyrius Telefonas
Mobilus telefonas Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Marijampoles Skyrius Mobilus telefonas
Faksas Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Marijampoles Skyrius Faksas
El. pašto adresas Susisiekti el. paštu »
Tinklalapis http://www.sodra.lt
Darbo laikas I-IV 7.30-17.00 val., V 7.30-15.45 val.,
Darbuotojai 144 darbuotojai (apdraustieji)
SD draudėjo kodas 530401
Vidutinis atlyginimas 1 475,30 € (2019 m. gegužė)
Atlyginimų istorija »
Atlyginimų mediana 1 376,33 € (2019 m. gegužė)
Plačiau »
VSD įmokų suma 41 538,36 € (2019 m. gegužė)
Transportas 2019-04: 3 automobiliai (priklauso)
Įmonės amžius 21 metai 10 mėnesių 3 dienos
Įvertinimas
4.9 / 10 (įvertino 10)

Įmonės aprašymas:

Sodra Marijampolėje. Socialinis draudimas: pensijų draudimas, ligos, motinystės ( tėvystės) draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įsteigta viešojo administravimo įstaiga, vykdanti valstybinį socialinį draudimą.

Fondo valdybos teritorinis skyrius yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, įstaigos pavadinimu bei kitus antspaudus, atsiskaitomąsias bei specialiųjų lėšų sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose kredito įstaigose ir sudarantis Fondo valdybos teritorinio skyriaus finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Fondo valdybos teritorinis skyrius yra valstybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) lėšų. Fondo valdybos teritorinio skyriaus finansavimo šaltiniai taip pat gali būti valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai bei Lietuvos Respublikos ir tarptautinių fondų suteiktos lėšos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka teisėtai gautos lėšos.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus savininkė yra valstybė. Fondo valdybos teritorinio skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendina Fondo valdyba. Fondo valdybos kompetenciją įgyvendinant Fondo valdybos teritorinio skyriaus teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus uždaviniai, veiklos tikslai yra:


operatyviai tvarkyti Fondo lėšas:
užtikrinant teisingą duomenų apie draudėjus, apdraustuosius asmenis ir išmokų gavėjus tvarkymą;
užtikrinant priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą į Fondą laiku;
užtikrinant teisingą valstybinio socialinio draudimo išmokų ir išmokų iš valstybės biudžeto skyrimą ir mokėjimą gavėjams;
užtikrinant finansų apskaitą;
įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą;
įgyvendinti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus socialinio draudimo politikos tikslus ir uždavinius, Vyriausybės, Fondo tarybos ir Fondo valdybos pavedimus.
Užtikrindamas teisingą duomenų apie draudėjus, apdraustuosius asmenis ir išmokų gavėjus tvarkymą, Fondo valdybos teritorinis skyrius:
suteikia draudėjams draudėjų kodus, parengia ir išduoda draudėjų pažymėjimus, pažymas, tvarko draudėjų apskaitą, įformina ir saugo draudėjų bylas;
tvarko apdraustųjų asmenų ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre Fondo valdybos informacinės sistemos pagalba, kontroliuoja šių duomenų teikimą;
nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo bei tikslina apdraustųjų asmenų duomenis;
suteikia asmens valstybinio socialinio draudimo numerį ir išduoda asmenims nustatytos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus;
teikia duomenis apie draudėją, apdraustąjį asmenį arba valstybinio socialinio draudimo išmokos gavėją;
vykdo asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, socialinį draudimą bei tvarko apskaitą;
sudaro savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo sutartis ir tvarko šias sutartis sudariusių asmenų duomenis bei apskaitą.
Užtikrindamas priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą į Fondą laiku, Fondo valdybos teritorinis skyrius:
kontroliuoja priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių sumokėjimą ir vykdo laiku nesumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą;
apskaičiuoja delspinigius;
nagrinėja draudėjų pateiktus dokumentus, priima sprendimus ir sudaro sutartis dėl:
baudų (išskyrus baudas, skiriamas vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu) išieškojimo iki vienų metų atidėjimo;
valstybinio socialinio draudimo įmokų už savarankiškai dirbančius asmenis įsiskolinimo mokėjimo iki vienų metų atidėjimo;
delspinigių, priskaičiuotų nuo pavėluotai pervestų valstybinio socialinio draudimo įmokų už savarankiškai dirbančius asmenis, išieškojimo laiko atidėjimo;
nagrinėja draudėjų pateiktus dokumentus ir teikia medžiagą Fondo valdybai dėl:
valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius asmenis įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo;
atleidimo nuo delspinigių mokėjimo;
delspinigių, priskaičiuotų nuo valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius asmenis, išieškojimo laiko atidėjimo;
atleidimo nuo baudų mokėjimo;
gavus Fondo valdybos sprendimą, sudaro su draudėjais sutartis dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ar delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo;
teikia medžiagą Fondo valdybai dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų, kurių išieškojimas neįmanomas, pripažinimo beviltiškomis bei skolų Fondui nurašymo, pasibaigus įmonei po bankroto ar mirus fiziniam asmeniui.
Užtikrindamas teisingą valstybinio socialinio draudimo išmokų ir išmokų iš valstybės biudžeto skyrimą ir mokėjimą gavėjams, Fondo valdybos teritorinis skyrius:
priima prašymus gauti valstybinio socialinio draudimo pensijoms, pašalpoms, kitoms valstybinio socialinio draudimo išmokoms ir išmokoms iš valstybės biudžeto ir jas skiria Fondo valdybos informacinės sistemos pagalba;
ypatingais atvejais padeda pareiškėjams gauti valstybinio socialinio draudimo pensijoms, pašalpoms, kitoms valstybinio socialinio draudimo išmokoms ar išmokoms iš valstybės biudžeto skirti reikalingus dokumentus;
įformina ir saugo valstybinio socialinio draudimo pensijų, pašalpų, išmokų iš valstybės biudžeto ir kitų išmokų gavėjų bylas, išduoda jiems nustatytos formos pažymėjimus;
moka valstybinio socialinio draudimo pensijas, pašalpas, kitas valstybinio socialinio draudimo išmokas, išmokas iš valstybės biudžeto ir tvarko jų apskaitą;
Fondo valdybos nustatyta tvarka kaupia Fondo valdybos informacinėje sistemoje duomenis apie nesukakusių senatvės pensijos amžiaus asmenų įgytą valstybinio socialinio draudimo ir jam prilyginamą stažą bei turėtas draudžiamąsias ir joms prilyginamas pajamas;
pagal susitarimą su savivaldybės valdymo institucijomis moka socialinio pobūdžio išmokas iš savivaldybių biudžetų;
išieško permokėtas valstybinio socialinio draudimo pensijų, pašalpų, išmokų iš valstybės biudžeto ir kitų išmokų sumas;
kontroliuoja nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo teisėtumą bei pagrįstumą (laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą);
tikrina bei Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ginčija darbingumo lygio (darbingumo netekimo), jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumą ir teisingumą;
dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrime, pripažįsta nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais, ginčija profesinės ligos nustatymą;
pripažįsta nelaimingus atsitikimus tarnyboje draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais, vertina draudiminio įvykio padarinius ir apskaičiuoja draudimo sumas asmenims, valstybės lėšomis apdraustiems nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, draudimu;
priverstine tvarka išieško iš draudėjų lėšas, jų išmokėtas iš Fondo pažeidžiant nustatytą tvarką;
išieško iš sveikatos priežiūros įstaigų dėl jų kaltės Fondo biudžetui padarytą žalą;
išieško išmokas, išmokėtas sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, atgręžtinio reikalavimo teise;
Europos Tarybos reglamentuose dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje, nustatytais atvejais pildo šių reglamentų taikymui reikalingus pažymėjimus, patvirtinančias pažymas, pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu ir motinyste.
Užtikrindamas finansų apskaitą, Fondo valdybos teritorinis skyrius:
rengia ir teikia Fondo valdybai Fondo valdybos teritorinio skyriaus ateinančių metų veiklos sąnaudų sąmatos projektą;
Fondo valdybos nustatyta tvarka apskaito Fondo biudžeto pajamas ir įplaukas pagal jų rūšis ir šaltinius;
Fondo valdybos nustatyta tvarka apskaito Fondo biudžeto sąnaudas ir išlaidas pagal jų rūšis;
apskaito iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas ir jų panaudojimą;
sudaro ir pateikia Fondo valdybai Fondo valdybos teritorinio skyriaus administruojamų Fondo išteklių finansinių ataskaitų rinkinius, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau – Fondo administravimo įstaigos) finansinių ataskaitų rinkinius, Fondo biudžeto vykdymo ir Fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius bei kitas ataskaitas;
valdo, naudoja į Fondo valdybos teritorinio skyriaus apskaitą įtrauktą turtą ir juo disponuoja.
Fondo valdybos teritorinis skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
užtikrina kokybišką klientų aptarnavimą;
nagrinėja prašymus, pareiškimus ir skundus valstybinio socialinio draudimo klausimais;
konsultuoja draudėjus, apdraustuosius, išmokų gavėjus ir kitus besikreipiančius asmenis pagal Fondo valdybos teritorinio skyriaus kompetenciją;
analizuoja valstybinio socialinio draudimo rodiklius ir įgyvendina priemones šiems rodikliams pagerinti, teikia atitinkamus pasiūlymus Fondo valdybai;
teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl programinės įrangos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo;
užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos saugos politiką Fondo valdybos teritoriniame skyriuje;
užtikrina efektyvų Fondo valdybos teritorinio skyriaus dokumentų valdymą, apsaugą nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ir naikinimo, tinkamą dokumentų vertės ekspertizę ir tvarkymą, archyvo dokumentų saugojimą ir naudojimą;
planuoja veiklą, vykdo veiklos vertinimą, rizikos ir kokybės valdymą, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevenciją; teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo administravimo įstaigų veiklos gerinimo;
užtikrina Fondo valdybos teritorinio skyriaus personalo valdymą, analizuoja personalo kvalifikaciją ir teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), mokymų poreikio;
bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, organizacijomis, taip pat su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal Fondo valdybos teritorinio skyriaus kompetenciją;
vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Žemėlapis (apytikslė vieta):
Rodyti žemėlapį »
Raktažodžiai: sodra
kontaktinės informacijos QR kodas 188677622
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdybos Marijampolės Skyrius (įmonės kodas 188677622) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose. Spauskite čia.

Taip pat rekomenduojame

Mercell Lithuania
Adresas: Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius.
Veiklos sritys: informacijos teikimas; konsultacijų paslaugos; reklamos paslaugos; statyba; statybinės medžiagos; valstybinės institucijos.
Mercell tai įrankis, skirtas tik reikiamos informacijos apie pirkimus stebėjimui. Susipažinkite išbandydami paslaugas nemokamai. Bandomojo laikotarpio metu Jūs: Matysite, ką šiuo metu perka viešosios ir privačios organizacijos tik pagal Jūsų veiklos sritį; Matysite, kokius pirkimus organizacijos dar tik planuoja...

Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai

Finansavimas sinchronizavimui turi būti pakankamas
Finansavimas sinchronizavimui turi būti pakankamas 07-19 18:08
Baltijos šalims sinchronizuojant elektros tinklus su žemynine Europa, Lietuva, Latvija ir Estija gali ir toliau tikėtis pakankamo finansavimo.
Pildė portfelius Šiaulių banku ir "Olainfarm"
Pildė portfelius Šiaulių banku ir "Olainfarm" 07-19 17:21
Europos biržose tvyrant permainingoms nuotaikoms, investuotojai Baltijos biržose penktadienį nedvejojo ir portfelius pildė Šiaulių banko ir "Olainfarm" akcijomis.
Didžiausią žuvį "Deeper" pagavo šiemet pirmą pusmetį
Didžiausią žuvį "Deeper" pagavo šiemet pirmą pusmetį 07-19 17:04
Išmaniąsias technologijas žvejams kurianti UAB "Deeper" pirmąjį 2019 m. pusmetį pradėjo fiksuodama rekordinius pardavimų rezultatus. Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu įmonės...
Kitos naujienos »

Prisijungti prie katalogo

Apklausa

Ar Lietuva turėtų mažinti akcizus alkoholiui?

Partneriai

Didneriai

Akcijų kainos

Philip Morris 87,71 +8,22%
IBM 149,63 +4,59%
Western Digital 52,88 +2,70%
Kraft Heinz Co 31,05 +2,00%
3M 173,06 -0,92%
Goodyear 14,65 -0,95%
CBS 51,33 -2,08%
Boeing 361,11 -2,28%

Žaliavų kainos pasaulyje

Sidabras 15,04 +2,59%
Vištiena 2,07 -0,96%
Dyzelis 1,85 -8,87%
Anglis 72,49 -11,94%
Jautiena 4,63 +0,65%
Apelsinai 0,54 +3,85%
Nafta 56,78 -1,46%
Ryžiai 420,00 +2,69%