MARINO GRUPĖ apyvarta

MARINO GRUPĖ, UAB pajamos, pelnas

MARINO GRUPĖ apyvarta

Metai
2020
2021
2022
Ilgalaikis turtas 125 773 € 504 951 € 529 362 €
Trumpalaikis turtas 2 442 236 € 4 029 458 € 7 466 177 €
Nuosavas kapitalas 1 121 293 € 1 198 704 € 4 096 804 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 454 199 € 3 368 533 € 3 962 067 €
Pardavimo pajamos 14 399 203 € 20 790 291 € 33 033 785 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 283 067 € 1 328 612 € 4 883 971 €
Pelningumas prieš mokesčius 8,91 % 6,39 % 14,78 %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 045 047 € 1 127 411 € 4 133 865 €
Grynasis pelningumas 7,26 % 5,42 % 12,51 %

Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »

Informacijos šaltinis: VĮ „Registrų centras“. Duomenys pateikiami be pakeitimų, tokie, kokie jie nurodyti „Registrų centro“ atvirų duomenų rinkmenose (licencija).
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Mokėjimo sumos ir įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
MARINO GRUPĖ pardavimo pajamos intervalais, EUR

Grafike pateikiama įmonės MARINO GRUPĖ, UAB (kodas 304570698) metų pardavimų pajamos (apyvarta). Įmonės apyvarta - tai gautos ir deklaruotos pardavimo pajamos per metus (be PVM), kurias įmonė deklaruoja Registrų centrui Pelno-nuostolio ataskaitoje (1-a eilutė "Pardavimo pajamos"). Grafike raidė K reiškia tūkstančius, raidė M - milijonus, ženklas > reiškia "daugiau nei".

Parsisiųskite naujausią įmonės 2022 m. finansinę ataskaitą su duomenimis, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui.

2022 m. Ataskaita »