Dokumentų šablonai

Važtaraščių registravimo žurnalas

Važtaraščių registravimo žurnalo pavyzdys, lentelė. Dokumente nurodoma: važtaraščio išrašymo data ir numeris, gavėjo pavadinimas ir adresas, siunčiamų krovinių pavadinimas, kiekis.
Atsisiųskite:
Pavyzdys (pvz.):
Važtaraščių registravimo žurnalas