Dokumentų šablonai

Skolos grąžinimo susitarimas

Skolos grąžinimo susitarimas reikalingas tiek skolintojui, tiek skolininkui, nes šalys gali apjungti įsipareigojimus, kylančius iš skirtingų sutarčių, susitarti dėl naujo mokėjimo plano, atitinkančio abiejų šalių norus bei dėl naujų atsiskaitymo terminų. Skolintojui sutartis naudinga, nes tikėtina, jog jis, įvertinęs kreditoriaus gerą valią dėl skolos išdėstymo, galimo skolos sumažinimo ar kt., bus labiau suinteresuotas skolos grąžinimu. Galimi alternatyvūs prievolių užtikrinimo būdai, kurie nebuvo numatyti ankstesnėse sutartyse arba galimos didesnės užtikrinimo priemonių apimtys, pavyzdžiui, didesnės turto masės įkeitimas, papildomas laidavimas, didesnė laidavimo suma, papildoma garantija ir pan. Lengvesnis skolų išieškojimo procesas. Skolininkui ši sutartis naudinga, nes šalys gali susitarti dėl mažesnės skolos sumos. Šalys gali susitarti ir dėl kitų geresnių sąlygų, tokių kaip palūkanos, turinys, netesybos, užtikrinimo būdai, skolos išdėstymo terminas. Pasirašius susitarimą dėl skolos grąžinimo, skolininkas išvengia pradelstų įsipareigojimų.
Pavyzdys (pvz.):
Skolos grąžinimo susitarimas