Dokumentų šablonai

Pareiškimas dėl sugadinto krovinio

Pareiškimas dėl sugadinto krovinio teikiamas krovinių vežėjui, kai tarptautinio krovinio pervežimo metu pažeidžiamas transportuojamas krovinys ar jo dalis.

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, krovinio pažeidimu pripažįstami atvejai, kai pablogėja krovinio savybės, jo fizinė būklė (kokybinis kriterijus), dėl kurių sumažėja vežamo krovinio vertė, bet ne krovinio kiekis, masė ar tūris. Gali būti išskiriamas išorinis (konstatuojant išorinius defektus, pavyzdžiu, įlinkimus, surūdijimus) bei vidinis (nulemtas išorės veiksnių vežimo metu, pavyzdžiui, oro temperatūra gabenant maisto produktus) krovinio sugadinimas. Pervežimo metu sugedus kroviniui ar jo daliai, atsiranda pagrindas reikalauti iš vežėjo atlyginti dėl krovinio sugedimo patirtus nuostolius.
Pavyzdys (pvz.):
Pareiškimas dėl sugadinto krovinio