Dokumentų šablonai

Intrastato ataskaitų pildymo sutartis

Intrastato ataskaitų pildymo sutarties šablonas. Europos Sąjungoje Intrastato sistema buvo sukurta 1993 m. sausio 1 d. susiformavus bendrąjai ES rinkai. Šios sistemos tikslas rinkti tiesiogiai iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtojų duomenis apie prekybos srautus tarp ES valstybių. Reikalavimai, keliami Intrastato sistemai, panašūs visose ES šalyse. Intrastato sistemos taikymą nustato ES teisės aktai. Šie teisės aktai yra privalomi visoms ES šalims narėms ir yra taikomi tiesiogiai.

Lietuvoje Intrastato sistema buvo įdiegta 2004 m. gegužės 1 d. Duomenis apie prekybą su ES valstybėmis PVM mokėtojai privalo pateikti Intrastato ataskaitose.

Intrastato duomenys yra svarbūs sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir nacionalines sąskaitas. Valstybinės institucijos naudoja šiuos duomenis vertinant Lietuvos ekonominę raidą, sudarydamos ūkio plėtros programas, nustatydamos prekybos politikos kryptis.

Įvairios verslo struktūros naudoja šiuos duomenis vertindamos savo padėtį rinkoje, kurdamos verslo planus, ieškodamos naujų rinkų savoms prekėms.

Europinėms institucijoms šie duomenys svarbūs vidaus rinkos integracijos tyrimams, agrarinės ir prekybos politikos planavimui, antidempingo priemonių įgyvendinimui, prekybos deryboms su Pasauline prekybos organizacija.

Tarptautinės organizacijos Intrastato duomenis naudoja pasaulinės prekybos tendencijų tyrimui, šalies ekonominio potencialo nustatymui.

Intrastato ataskaitų teikimas yra privalomas PVM mokėtojais užsiregistravusiems Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamiems asmenims, kurių praėjusių metų metinė išvežtų / įvežtų prekių vertė viršijo kitiems metams nustatytas Intrastato išvežimo ir / arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas.

Intrastato ataskaitas teikia Lietuvoje PVM mokėtojų registre registruoti asmenys, kurie įveža arba išveža prekes iš Lietuvos Respublikos į ES valstybes. Intrastato ataskaitose nereikia pateikti prekybinių sandorių, jei prekės nebuvo fiziškai atgabentos (išgabentos) į (iš) Lietuvos Respublikos teritoriją.

Įmonė, privalanti teikti Intrastato ataskaitas, dėl ataskaitų užpildymo gali kreiptis į tarpininką. Tarpininku gali būti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įgaliotas teisės aktų nustatyta tvarka pildyti ir teikti Intrastato ataskaitas už PVM mokėtoją.
Pavyzdys (pvz.):
Intrastato ataskaitų pildymo sutartis