Dokumentų šablonai

Generalinės statybų rangos sutartis

Generalinis statybų rangos sutarties pavyzdys. Šablone rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą laiką pagal užsakovo užduotį pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – priimti darbų rezultatą ir sumokėti šalių sutartą pinigų sumą. Paprastos statybos rangos sutarties atveju rangovas turi teisę samdyti subrangovus tik gavęs išankstinį užsakovo sutikimą, tuo tarpu generalinės statybos rangos sutarties – generalinis rangovas šia teise dažniausiai naudojasi be išankstinio užsakovo sutikimo. Kai nėra būtinybės samdyti subrangovus, rekomenduotina naudoti išsamią statybos rangos sutartį, o paprastesniems projektams trumpąją statybos rangos sutartį arba patalpų įrengimo sutartį. Sutartis su subrangovais galima sudaryti pagal statybos subrangos sutarties šabloną.
Pavyzdys (pvz.):
Generalinės statybų rangos sutartis