Dokumentų šablonai

Daikto pirkimo pardavimo sutartis

Daikto pirkimo-pardavimo sutarties šablonas, pavyzdys. Šioje sutartyje apibrėžiamas sutarties objektas, prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka, prekių perdavimas ir priėmimas, šalių teisės ir pareigos, šalių atsakomybė, konfidencialumas, baigiamosios nuostatos.
Atsisiųskite:
Pavyzdys (pvz.):
Daikto pirkimo pardavimo sutartis