VZ.lt
Rekvizitai.lt 立陶宛黃頁

kūno kultūro

Molėtų kūno kultūros ir sporto centras
地址: Ąžuolų g. 10, LT-33125 Molėtai.
活動: 體育組織.
Kūno kultūros ir laisvalaikio centras
地址: S. Nėries g. 51-36, LT-32124 Zarasai.
活動: 娛樂與休閒; 文化中心; 體育服務; 體育組織.
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras
地址: Lauko g. 5A, LT-40108 Kupiškis.
活動: 體育組織.
Jonavos kūno kultūros ir sporto centras
地址: Žeimių g. 17, LT-55134 Jonava.
活動: 文化中心.
Mažeikių kūno kultūros klubas
地址: P. Vileišio g. 2-41, LT-89220 Mažeikiai.
活動: 體育組織.
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras
地址: Liudiškių g. 18, LT-29130 Anykščiai.
活動: 體育組織.
Kūno kultūros ir sporto centras
地址: Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.
活動: 體育服務.
Rokiškio Rajono Kūno Kultūros ir Sporto Centras
地址: J. Basanavičiaus g. 3, LT-42134 Rokiškis.
活動: 體育組織.
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras
地址: Vytauto Didžiojo g. 35A, LT-74128 Jurbarkas.
活動: 體育組織.
Prienų Rajono Savivaldybės Kūno Kultūros ir Sporto Centras
地址: Birutės g. 7, LT-59140 Prienai.
活動: 體育組織.
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras
地址: Vytauto g. 10, LT-98123 Skuodas.
活動: 體育服務.
Raseinių Kūno Kultūros ir Sporto Centras
地址: Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai.
活動: 體育組織.
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
地址: Vėtrungės g. 3-38, LT-48134 Kaunas.
活動: 工會,基金會,協會.
Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras
地址: Rotušės g. 2, LT-41175 Biržai.
活動: 體育服務.
Lietuvos Kūno Kultūros Instituto Sporto Klubas "Šėlsmas"
地址: Sporto g. 6, Kaunas.
活動: 工會,基金會,協會; 體育服務.

外汇汇率

美元
USD 0.8410 €
英镑
GBP 1.1745 €
波兰兹罗提
PLN 0.2191 €
俄罗斯卢布
RUB 0.0115 €
白俄罗斯卢布
BYN 0.3358 €
中国人民币
CNY 0.1301 €
丹麦克朗
DKK 0.1344 €
乌克兰赫里纳
UAH 0.0313 €
加元
CAD 0.6761 €
土耳其里拉
TRY 0.1000 €
挪威克朗
NOK 0.0958 €
捷克克朗
CZK 0.0392 €
日元
JPY 0.0077 €
澳元
AUD 0.6198 €
瑞典克朗
SEK 0.0982 €
瑞士法郎
CHF 0.9284 €
银行立陶宛, 2021-08-02

下载移动应用程序

下载移动应用程序 iPhone