VZ.lt
Lietuvos įmonių katalogas: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus.

Ataskaitų pirkimo sąlygos ir taisyklės

Ataskaitų pirkimo sąlygos ir taisyklės

Creditinfo paslaugų naudojimo taisyklės


I. Bendrosios nuostatos

 

 • Šios paslaugų naudojimo ir pirkimo taisyklės (toliau - „Taisyklės") nustato bendrąsias naudojimosi UAB „Creditinfo Lietuva" paslaugomis (toliau - „Creditinfo") sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai klientas užsako ir perka Creditinfo siūlomas ataskaitas apie įmones portale  https://rekvizitai.vz.lt (toliau - Sveitainė). Taisyklės netaikomos ne Creditinfo teikiamoms paslaugoms.
 • Creditinfo rekvizitai: UAB „Creditinfo Lietuva", juridinis asmens kodas 111689163, Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono. Nr. +370 5 2394131, el. pašto adresas info@creditinfo.lt.
 • Klientu šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, besinaudojantis Creditinfo paslaugomis (toliau - „Klientas"). Naudotis Creditinfo paslaugomis turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir juridiniai asmenys.
 • Pateikdamas užsakymą Klientas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę naudotis Creditinfo paslaugomis.
 • Kartu su Kliento pateiktu paslaugų užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Kliento ir Creditinfo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Klientas užsako paslaugą.
 • Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymo Creditinfo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Klientas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti paslaugų Creditinfo. Klientui užsisakius paslaugų Creditinfo laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
 • Creditinfo pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Klientui naudojantis Creditinfo taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Klientui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno užsakymo metu.
 • Creditinfo neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Creditinfo, atsižvelgdamas į Creditinfo sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti Klientų skaičių.
 • Creditinfo turi teisę be įspėjimo apriboti Kliento naudojimąsi Creditinfo paslaugomis arba panaikinti Kliento užsakymą, jeigu Klientas Creditinfo naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Creditinfo ar Creditinfo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
 • Creditinfo gali laikinai arba iš viso nutraukti Creditinfo veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Creditinfo turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Klientui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Creditinfo. Creditinfo sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

II. Asmens duomenų tvarkymas


 • Klientas, norėdamas naudotis Creditinfo ir gauti joje siūlomas paslaugas, užsakymo anketoje privalo pateikti šiuos Kliento asmeninius duomenis: vardą, pavardę (arba įmonės pavadinimą, kodą), adresą, elektroninį paštą, telefoną. Šie duomenys bus naudojami sąskaitai išrašyti.
 • Klientas yra atsakingas, kad užsakymo anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Creditinfo jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
 • Neužpildęs užsakymo anketos, Klientas netenka galimybės naudotis Creditinfo.
 • Kliento asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Klientas naudojasi Creditinfo paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Kliento asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

III. Paslaugų aprašymas, kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 • Paslaugų kainos nurodomos Sveteinės užsakymo puslapyje.
 • Klientas atsiskaito už paslaugas šiais būdais:
  • Paysera LT yra vienas iš mokėjimo būdų, kurio pagalba yra atliekami mokėjimai už Creditinfo suteikiamas paslaugas. Paysera LT mokėjimo iniciavimo paslaugai yra suteikta Lietuvos banko licencija. Paysera LT paslaugų teikėjo privatumo politika yra pateikiama čia. Mokėjimo paslaugų teikėjo veiklą ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie įpareigoja mokėjimo iniciavimo paslaugos teikėją užtikrinti Klientų duomenų saugumą. Creditinfo be išankstinio pranešimo turi teisę keisti elektroninės bankininkystės sistemą arba mokėjimo iniciavimo paslaugos teikėją. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis PAYSERA LT: Bankiniu pavedimu, prisijungus prie el. bankininkystės, taip pat naudojantis mokėjimo tarpininkų paslaugomis, priklausomai nuo pasirinktos šalies. Mokėjimas kortelėmis - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Kliento naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele.
  • Bankiniu pavedimu. Tokiu atveju Jums reiktų kreiptis į mus čia, kad mes galėtume išrašyti išankstinę sąskaitą. 
 • Gavus apmokėjimą pirkėjas nukreipiamas į ataskaitos atsisiuntimo puslapį. Taip pat ataskaita PDF formatu nusiunčiama automatiškai pirkimo metu nurodytu el. paštu.
 • Klientui pageidaujant (pažymint varnelę "Reikalinga sąskaita-faktūra) išrašoma PVM sąskaita-faktūra ir atsiunčiama el. paštu per 2 darbo dienas nuo apmokėjimo momento.
 • Klientas ataskaitos duomenis naudoja savo rizika. Ataskaitoje pateikti duomenys apie įmonę yra gaunami iš įvairių registrų, šaltinių ir yra "as is", t.y. "tokie, kokius turime". Kokie konkretūs duomenys pateikiami ataskaitoje yra nurodyta Svetainės pirkimo puslapyje.
 • Kreditingumo reitingus sudaro Creditinfo pagal turimų duomenų visumą ir tik tais atvejais, kai kreditingumo reitingui nustatyti užtenka duomenų. Jeigu ataskaitoje trūksta duomenų arba dėl jų kilo klausimų, kreipkitės tiesiogiai į Creditinfo, rekvizitai pateikti šio puslapio apačioje. Creditinfo visuomet stengiasi išspręsti kilusius klausimus Kliento naudai.
 • Creditinfo neatsako už duomenų tikrumą, jei juos pateikė trečioji šalis.

IV. Apsikeitimas informacija

 • Creditinfo visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Creditinfo privatumo politikoje ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytais atvejais Creditinfo kontaktuoja kitokiu būdu.
 • Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Creditinfo šio puslapio apačioje nurodytais rekvizitais.

V. Baigiamosios nuostatos

 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Creditinfo iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Creditinfo bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Creditinfo neatsakius į Kliento - vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt , tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/).

 

REKVIZITAI:

UAB „Creditinfo Lietuva"

Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius

Tel. +370 5 2394131
El. p. info@creditinfo.lt

 

Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai

Jungtinė Karalystė išduos 10.500 vizų, pirmiausia – vairuotojams
Jungtinė Karalystė išduos 10.500 vizų, pirmiausia – vairuotojams 09-26 14:30
Jungtinė Karalystė išduos apie 10.500 laikinų darbo vizų sunkvežimių vairuotojams ir paukštininkystės sektoriaus darbuotojams, po "Brexit" susidūrusi su didžiule darbo jėgos trūkumo problema.
Premjerė sako nevengsianti nepopuliarių sprendimų
Premjerė sako nevengsianti nepopuliarių sprendimų 09-26 13:58
Prastėjant epidemiologinei premjerė Ingrida Šimonytė teigia dėl žmonių gyvybių išsaugojimo ir saugumo nevengsianti nepopuliarių sprendimų.
Gabrielius Landsbergis patvirtintas TS-LKD pirmininku
Gabrielius Landsbergis patvirtintas TS-LKD pirmininku 09-26 13:02
Gabrielius Landsbergis sekmadienį patvirtintas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininku, tai bus paskutinė jo kadencija šiose pareigose.
Konservatorių suvažiavime – partnerių pagyros valdančiajai koalicijai
Konservatorių suvažiavime – partnerių pagyros valdančiajai koalicijai 09-26 12:31
Centro-dešinės valdančioji dauguma ir Vyriausybė yra geriausia, kas galėjo nutikti su tiek skirtingų iššūkių pastaruoju metu susidūrusiai Lietuvai, sako Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
N. Roubini. Gresia rimtas stagfliacijos pavojus
N. Roubini. Gresia rimtas stagfliacijos pavojus 09-26 12:04
Jau keletą mėnesių bandau perspėti, kad dabartinis nesibaigiančios skatinamosios pinigų, kreditų ir fiskalinės politikos derinys pernelyg stipriai stimuliuos visuminę paklausą ir prives prie...
Kitos naujienos »

Prisijungti prie katalogo

Valiutų kursai

JAV doleris
USD 0,8533 €
Svaras sterlingų
GBP 1,1668 €
Lenkijos zlotas
PLN 0,2172 €
Rusijos rublis
RUB 0,0117 €
Baltarusijos rublis
BYN 0,3366 €
Kinijos juanis
CNY 0,1319 €
Šveicarijos frankas
CHF 0,9234 €
Lietuvos bankas, 2021-09-26

Akcijų kainos

Manchester United 19,97 +3,04%
Goodyear 17,97 +2,80%
Macy's 23,70 +2,29%
ConocoPhillips 65,02 +2,06%
Keurig Dr Pepper 33,87 -1,25%
Adobe Systems 622,71 -1,29%
NVIDIA 220,81 -1,78%
Nike 149,59 -6,26%

Žaliavų kainos pasaulyje

Benzinas 2,24 -0,88%
Varis 9370,14 -0,85%
Vištiena 2,38 0,00%
Ryžiai 403,00 -2,66%
Dyzelis 2,07 -2,82%
Sidabras 23,99 -6,58%
Kava 4,77 +6,00%
Jautiena 5,61 +0,36%